Thursday, October 4, 1979

เข้าเขตกาสาวพัสตร์ (ต่อ)


๒๓. เข้าเขตกาสาวพัสตร์ (ต่อ)

เข้าเขตกาสาวพัสตร์ (ต่อ)


๒๒. เข้าเขตกาสาวพัสตร์ (ต่อ)

เข้าเขตกาสาวพัสตร์


๒๑. เข้าเขตกาสาวพัสตร์

เล่าตัวอย่างพระดี (๔ ตุลาคม ๒๕๒๒)


๒๐. เล่าตัวอย่างพระดี (๔ ตุลาคม ๒๕๒๒)

Tuesday, October 2, 1979

เล่าตัวอย่างคนที่ตายแล้วฟื้น


๑๙. เล่าตัวอย่างคนที่ตายแล้วฟื้น

ปฏิปทาของฉันเมื่อเด็ก


๑๘. ปฏิปทาของฉันเมื่อเด็ก

พระใหญ่ลงอเวจี (ต่อ)


๑๗. พระใหญ่ลงอเวจี (ต่อ)

พระใหญ่ลงอเวจี (ต่อ) - ๒ ตุลาคม ๒๕๒๒


๑๖. พระใหญ่ลงอเวจี (ต่อ) เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๒

Monday, October 1, 1979

พระใหญ่ลงอเวจี (ต่อ)


๑๕. พระใหญ่ลงอเวจี (ต่อ)

ท่องนรก (ต่อ), พระใหญ่ลงอเวจี (๑ ตุลาคม ๒๕๒๒)


๑๔. ท่องนรก (ต่อ), พระใหญ่ลงอเวจี (๑ ตุลาคม ๒๕๒๒)

ผลของความตายครั้งที่ ๑, ท่องนรก


๑๓. ผลของความตายครั้งที่ ๑, ท่องนรก

เล่าเรื่องสมัยเด็ก


๑๒. เล่าเรื่องสมัยเด็ก

ความตายปรากฏ (ต่อ)


๑๑. ความตายปรากฏ (ต่อ)

ความตายปรากฏ (ต่อ) - ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒


๑๐. ความตายปรากฏ (ต่อ) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒