Sunday, October 26, 2014

บรรลุพระอรหันต์


๒๖. บรรลุพระอรหันต์

เข้าสู่อรหัตมรรค


๒๕. เข้าสู่อรหัตมรรค

พบเจ้าคุณเทพประสิทธินายก วัดระฆัง บนนิพพาน


๒๔. พบเจ้าคุณเทพประสิทธินายก วัดระฆัง บนนิพพาน

บรรลุพระอนาคามี


๒๓. บรรลุพระอนาคามี

คาถาเรียกจิตคน สำหรับเทศน์ ทำให้ใจคนน้อมมาหา, ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี


๒๒. คาถาเรียกจิตคน สำหรับเทศน์ ทำให้ใจคนน้อมมาหา, ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี

พุทธโอวาทสุดท้ายเพื่อการจบกิจ


๒๑. พุทธโอวาทสุดท้ายเพื่อการจบกิจ

คาถาเรียกจิต, บรรลุพระโสดาบันขั้นเอกพิชี


๒๐. คาถาเรียกจิต, บรรลุพระโสดาบันขั้นเอกพิชี

บรรลุพระโสดาบันขั้นโกลังโกละ


๑๙. บรรลุพระโสดาบันขั้นโกลังโกละ

เข้าถึงอภิญญาผลสมาบัติ


๑๘. เข้าถึงอภิญญาผลสมาบัติ

แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน


๑๗. แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน

เรียนวิธีทำน้ำมนต์


๑๖. เรียนวิธีทำน้ำมนต์

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า, จับนิพพานเป็นอารมณ์, คาถาปราโมทย์, เจริญอริยสัจ


๑๕. คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า, จับนิพพานเป็นอารมณ์, คาถาปราโมทย์, เจริญอริยสัจ

มองทุกอย่างให้เห็นทุกข์


๑๔. มองทุกอย่างให้เห็นทุกข์

เร่งรัดการปฏิบัติ & ค้นหาความทุกข์


๑๓. เร่งรัดการปฏิบัติ & ค้นหาความทุกข์

เร่งรัดการปฏิบัติ & มองให้เห็นความทุกข์


๑๒. เร่งรัดการปฏิบัติ & มองให้เห็นความทุกข์

ลาพระโพธิญาณ


๑๑. ลาพระโพธิญาณ

เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียม


๑๐. เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียม

ไปหาหลวงพ่อเนียม


๙. ไปหาหลวงพ่อเนียม

เข้าสู่เส้นทางความเป็นพระอริยะ


๘. เข้าสู่เส้นทางความเป็นพระอริยะ

ฝึกอภิญญาสมาบัติ


๗. ฝึกอภิญญาสมาบัติ

ได้สมาบัติ ๘


๖. ได้สมาบัติ ๘

จิตเข้าสู่อุปจารสมาธิ, จับภาพโครงกระดูก


๕. จิตเข้าสู่อุปจารสมาธิ, จับภาพโครงกระดูก

เกิดอารมณ์ปีติ, เริ่มปรากฎนิมิต


๔. เกิดอารมณ์ปีติ, เริ่มปรากฎนิมิต

ฝึกจับลมหายใจแก้อารมณ์ฟุ้ง


๓. ฝึกจับลมหายใจแก้อารมณ์ฟุ้ง

นิพพิทาญาณ, สังขารุเปกขาญาณ


๒. นิพพิทาญาณ, สังขารุเปกขาญาณ